Geoormerkte grote giften via ParkinsonNL

Wat zijn de voordelen en hoe werkt het?

Is er een grote gever geïnteresseerd in het financieren van jouw onderzoeks-, innovatieproject, of onderzoeksgroep met een donatie van €25.000 of meer? Heel fijn! Want met deze grote giften wordt het parkinson onderzoek nog verder versterkt. De gift kan projecten mogelijk maken die anders wellicht niet mogelijk zouden zijn.

Om ‘ongemakkelijke’ verstrengeling van belangen te voorkomen en jou als onderzoeker te ondersteunen gedurende het gehele proces, heeft ParkinsonNL een ondersteunde dienst opgezet. Via deze ParkinsonNL route kan een gever vanaf €25.000 geoormerkt doneren aan een nog te starten, specifiek (onderzoeks- of innovatie-) project . ParkinsonNL zorgt voor het opstellen van een overeenkomst en regelt betalingen. En onze onafhankelijke adviesraad toetst het projectplan en ondersteunt met eventuele tips en aanscherpingen. Tevens monitort de ParkinsonNL adviesraad continue de voortgang. Zo bewaar jij als onderzoeker jouw onafhankelijkheid van de gever. En zo heeft de gever goed inzicht in de voortgang van het project en hoe de gift bijdraagt aan een kwalitatief goed en impactvol project.

Voor meer informatie en mogelijkheden zie hier.