Parkinson in kaart: de juiste keuzes maken in onderzoek

De ziekte van Parkinson en parkinsonismen zijn ongelooflijk ingewikkelde hersenziektes. Om ze beter te leren begrijpen én medische doorbraken mogelijk te maken is meer onderzoek noodzakelijk. Om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken in parkinson onderzoek en innovatie, is het nodig om goed inzicht te hebben in wat er op dat gebied al is bereikt in de afgelopen jaren, wat er momenteel speelt en waar de huidige hiaten en kansen liggen.

Met dit doel heeft ParkinsonNL het project ‘Parkinson in kaart’ geïnitieerd.  

De belangrijkste resultaten van deze analyse hebben we overzichtelijk in beeld gebracht en zijn nu te bekijken op de website van ParkinsonNL. 

Klik hier voor de resultaten.